CARACTERÍSTICAS DA CARNE

Como resultado da sinerxía entre o potencial xenético da raza, o tipo de alimentación e o sistema de cría en liberdade a carne de Porco celta resulta excepcional desde o punto de vista organoléptico, nutricional mentesaudable e ideal para a elaboración de produtos cárnicos de calidade. A través dos sentidos podemos coñecer todo a bagaxe desta raza e da súa forma de vida.

A QUE SE DEBEN AS PERCEPCIÓNS SENSORIAIS QUE EVOCA A CARNE DE PORCO CELTA?

· A carne ZUMENTA E TENRA é consecuencia da maior idade de sacrificio, que determina carnes con maior retención de auga, e do potencial xenético da raza para a síntese e depósito de ácidos graxos que se traduce nunha maior infiltración graxa intramuscular.

· O AROMA E SABOR proceden igualmente da concentración destes ácidos graxos volátiles.

·  A INTENSA COLORACIÓN VERMELLA ven proporcionada por o maior contido de mioglobina, que ó mesmo tempo é consecuencia da vida ó aire libre en continuo campeo que levan estes animais.

PROPIEDADES NUTRICIONAIS DA CARNE DE PORCO CELTA:

· Elevado contidos de ácidos graxos esenciais de tipo insaturado, considerados cardiosaudables.

· Elevado contido en ferro biodispoñible procedente da mioglobina.

· Elevados contidos en minerais e vitaminas procedentes da alimentación vexetal que se proporciona a estes animais. O elevado contido en vitamina E, por exemplo, e debido a súa función antioxidante, proporcionadurabilidade no tempo á calidade dos produtos cárnicos elaborados.