DECLARACIÓN DE NACEMENTOS
COMUNICACIÓN ALTAS E BAIXAS
DECLARACIÓN DE CUBRICIÓNS
COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDADE
DECLARACIÓN DE DEFECTOS CONXÉNITOS