DECLARACIÓN DE NACEMENTOS

 

COMUNICACIÓN ALTAS E BAIXAS

 

DECLARACIÓN DE CUBRICIÓNS

 

COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDADE

 

DECLARACIÓN DE DEFECTOS CONXÉNITOS