Asoporcel

A Asociación de Criadores de Gando Porcino Celta (ASOPORCEL) nace o 19 de xaneiro de 1999, como unha entidade sen ánimo de lucro, encamiñada á recuperación e conservación do patrimonio xenético da raza porcina Celta, co fin de darlle o lugar que lle corresponde como patrimonio xenético e cultural de Galicia e de legalo a xeracións futuras.

ASOPORCEL conta co recoñecemento oficial por parte da Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia como asociación colaboradora e responsable da xestión do Libro Xenealógico da raza porcina Celta e do Programa de recuperación e conservación do porco celta.

Trabállase desde entón nos importantes obxectivos marcados na a súa creación:

  • A integración de todos os criadores desta raza interesados na súa conservación e avance, así como representar, defender e promocionar os intereses económicos, sociais, culturais e profesionais dos asociados.
  • Exercer o control xenealógico dos animais da raza.
  • A promoción, difusión e divulgación da Raza Porcina Celta entre os distintos públicos a través de reunións científicas, culturais, feiras, congresos e publicacións.
  • A realización de estudos relacionados con aspectos da raza para definir criterios zootécnicos.
  • A colaboración coa Administración na constitución, conservación e mantemento do banco de plasma germinal.
ORGANIGRAMA DIRECTIVO
[/fullwidth]
ESTATUTOS

 

LEI DE TRANSPARENCIA