MATERIAL GANDEIRO

TODOS OS SOCIOS DE ASOPORCEL INTERESADOS PODEN BENEFICIARSE DAS CONDICIÓNS DE COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL GANDEIRO QUE VARIAS EMPRESAS OFRECEN ÓS NOSOS ASOCIADOS.

→ PARA MÁIS INFORMACIÓN, CONTACTE COA OFICINA DE ASOPORCEL (TELF. 982 22 62 52).