SEGUROS AGRARIOS

ASOPORCEL PODE TRAMITAR AS PÓLIZAS DE AGROSEGURO PARA A RECOLLIDA DE CADÁVERES NAS EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS DOS SEUS ASOCIADOS.

→ PARA MÁIS INFORMACIÓN, CONTACTE COA OFICINA DE ASOPORCEL (TELF. 982 22 62 52).