Síguenos en:
Tras las huellas del Porco Celta
APOSTANDO POR LA RECUPERACIÓN DEL PORCO CELTA EN EXTENSIVO
Programas Sanitarios
UNHA INICIATIVA PARA IMPULSAR AS RAZAS AUTÓCTONAS NO MERCADO
A INNOVACIÓN NA XESTIÓN SILVOPASTORAL CON PORCO CELTA
EFECTO DO SISTEMA DE MANEXO E DA IDADE DE SACRIFICIO
A IMPORTANCIA DA BIOSEGURIDADE NAS GRANXAS EXTENSIVAS DE PORCINO
EFECTO DE LA EDAD DE SACRIFICIO SOBRE LOS PARÁMETROS FÍSICO- QUÍMICOS
EFECTO DE LA INCLINACIÓN DEL TERRENO SOBRE LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
EFECTO DE LA EDAD DE SACRIFICIO SOBRE EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS
ANALISIS PRELIMINAR DE LA CONSANGUINIDAD
Análisis del Logotipo 100% Raza Autóctona Porco Celta
ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE INSTALACIÓN