Síguenos en:

Subvencións da Deputación de Lugo

A Deputación de Lugo mantén un firme compromiso coa industria agropecuaria da provincia, o que inclúe á Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta (Asoporcel). A través das súas políticas de subvencións, a Deputación apoia a Asoporcel na súa misión de promover e desenvolver a produción de porco de calidade nesta zona.

Convenio da subvención directa excepcional outorgada pola Deputación Provincial de Lugo á Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta (Asoporcel) para sufragar os gastos derivados da execución do proxecto "Programa de mellora e control do status sanitario nas explotacións de Porco Celta", nas anualidades 2018 e 2019.

Ver convenio

Convenio canalizador da subvención directa de carácter excepcional plurianual outorgada pola Deputación Provincial de Lugo á Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta (Asoporcel), co obxecto de colaborar no financiamento dos gastos derivados da execución da actuación "Plan de fomento da produtividade, competitividade e rendibilidade nas granxas de Porco Celta" na anualidade 2020 e 2021.

Ver plan

Convenio canalizador da subvención directa excepcional outorgada pola Deputación provincial de lugo á entidade asoc. De criadores de la raza Porcina celta, co obxecto de colaborar no financiamento dos gastos Derivados da execución da actuación “proposta para garantir a Trazabilidade na produción e comercialización da raza porco celta”, na Anualidade 2020, (aprobado por resolución da presidencia de data 13 de Novembro de 2020)

Ver propuesta