CENSOS                |                 XERMOPLASMA                 |                  OFERTA-DEMANDA                 |                 ASESORAMENTO

 CENSOS

DATOS ACTUALIZADOS A DATA 31/12/2020

Os últimos censos oficiais pódense consultar na web do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, nesta ligazón.