ALTA COMO SOCIO


Instruccións:

1. Descarga e imprime o formulario de alta. Podes descargalo aquí

2. Cumplimenta e asina o formulario

3. Escanea o documento que acabas de asinar, o DNI do titular e a portada do Libro de Explotación

4. Só se non es o titular. Escanea o documento que te acredita como representante legal da explotación

5. Agora envíanos a documentación usando o formulario da dereita

Formulario para enviar a documentación: