Esta segunda reunión da rede galega de innovación agroforestal estivo centrada nos sistemas agroforestais a nivel europeo e nas necesidades e melloras que precisan en Galicia.