CURSO DE BENESTAR ANIMAL NO TRANSPORTE

Os días 22, 23 e 24 de marzo impartirase, no IBADER (Campus Universitario de Lugo), curso para a formación en materia de