Asoporcel

A sede social de Asoporcel atópase no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, Avenida da Fábrica da Luz S/N, 27004 LUGO

Correo electrónico: asoporcel@asoporcel.es

*Todos os campos son de cumplimentación obrigatoria.

  A ASOCIACIÓN DE CRIADORES DA RAZA PORCINA CELTA trata os seus datos co fin de xestionar a consulta, queixa, suxerencia e/ou reclamación, baseándose no consentimento do interesado e/ou execución do contrato. Vostede pode exercer os seus dereitos en calquera momento, solicitándoo en Lugar RECINTO FERIAL DE PALOMAR, N.SN, 27001-LUGO. Consulte a información adicional e detallada nas Condicións de Uso da web. 

  Dirección

  Pazo de Ferias y Congresos de Lugo

  Avenida de la Fábrica de la Luz S/N
  27004 LUGO

  Email

  asoporcel@asoporcel.es

  Teléfono

  982 226 252