DECLARACIÓN DE NACEMENTOS

 

COMUNICACIÓN ALTAS

 

COMUNICACIÓN BAIXAS

 

DECLARACIÓN DE CUBRICIÓNS

 

COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDADE

 

DECLARACIÓN DE DEFECTOS CONXÉNITOS