ENTIDADE FORMADORA


ASOPORCEL é entidade autorizada para impartir cursos en materia de benestar animal e está inscrita no rexistro de entidades autorizadas para impartir dita formación (BA_102/17).