REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA E TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA EN MATERIA AGRARIA


Asoporcel é entidade colaboradora da Consellería do Medio Rural para a realización de actividades de formación continua e transferencia de tecnoloxía en materia agraria (ECMR_144/22).

 

Cursos de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios, nos diferentes niveis:

 • Básico
 • Cualificado
 • Ponte
 • Piloto aplicador
 • Renovación cualificado

Cursos de aptitude empresarial agraria, nos diferentes niveis:

 • Explotación vacún leite
 • Gandaría extensiva
 • Cultivos extensivos
 • Cultivos intensivos
 • Fruticultura
 • Vitivinicultura
 • Gandaría sen terra
 • Apicultura
 • Aproveit. forestais
 • Diversificación de rentas

 

Cursos en materia forestal:

 • Mantemento básico e uso da motoserra
 • Mantemento básico e uso da rozadora
 • Mantemento e introdución ao uso da colleitadora forest.
 • Manexo de tractores forestais