III Xornada Técnica Monográfica do Porco Celta en Galicia

Inauguración

Os comezos dunha granxa de Porco Celta

Axudas para explotacións de razas autóctonas: Porco Celta

A bioseguridade en granxas de cría extensiva ante as ameazas sanitarias actuais

Transformación e comercialización: axudas e condicións

Como é a calidade nutricional da carne de Porco Celta?

Clausura