MATERIAL GANDEIRO


TODOS OS SOCIOS DE ASOPORCEL INTERESADOS, DE XEITO VOLUNTARIO, PODEN BENEFICIARSE DAS CONDICIÓNS DE COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL GANDEIRO QUE VARIAS EMPRESAS OFRECEN ÓS NOSOS ASOCIADOS.

→ PARA MÁIS INFORMACIÓN, CONTACTE COA OFICINA DE ASOPORCEL (TELF. 982 22 62 52).