CENSOS                |                 XERMOPLASMA                 |                  OFERTA-DEMANDA                 |                 ASESORAMENTO

 ASESORAMENTO


Dende ASOPORCEL realízanse diversas actividades encamiñadas ao asesoramento de gandeiros e a todo o público interesado na raza Porco Celta, co fin de aumentar a viabilidade e rendibilidade destas granxas, para así obter produtos salubres e de calidade baixo o selo 100×100 Raza Autóctona Porco Celta.

Agrúpanse estas actividades nos seguintes bloques:

  • Asesoramento presencial en campo.
  • Asesoramento presencial en oficina e correo ordinario.
  • Asesoramento vía telefónica.
  • Asesoramento vía correo electrónico.
  • Asesoramento en Feiras e Mostras Gandeiras.